Vet mer om Brexit

Vet mer om Brexit

Om inte lång tid är det dags för ett viktigt toppmöte avseende Storbritanniens utträde ur unionen. Det kan nu vara aktuellt att göra sig påmind om vad som egentligen har hänt – och vad som kan komma att hända framöver.

Vad händer nu?

Storbritanniens utträde ur EU är planlagt att ske klockan elva, lokal tid, fredagen den 29:e mars 2019. Det som huvudsakligen diskuteras nu är vilken effekt Storbritanniens utträde kommer att få på övriga kontinenten. För att effekterna ska bli så få som möjligt håller man på att komma överens om ett skilsmässoavtal, där handelsavtalen bland annat beaktas. Något annat som kommer att behöva diskuteras är vad som ska hända med gränsen till Nordirland och brittiska invånare som bor i EU (och EU-invånare som bor i Storbritannien). Att lösa frågan på ett smidigt sätt är i allas intresse. Ett snabbt och hårt utträde kan slå hårt på unionens övriga länder – även Sverige.

 

Hur såg folkomröstningen ut?

Folkomröstningen, som hölls den 23:e juni 2016, vann till fördel för Brexit. Resultaten var dock jämna, med 51,9 % som vann mot 48,1 %. Andelen röstberättigade som gick till vallokalerna var 71,8 %, med över 30 miljoner röstande medborgare. I olika regioner i Storbritannien såg det ut såhär:

 

  • 53,4 % röstade för utträdet medan 46,6 % röstade emot.
  • 52,5 % för och 47,5 % emot.
  • 38 % för, 62 % emot.
  • 44,2 % för, 55,8 % emot.

 

Som synes röstade både Skottland och Nordirland för att stanna i unionen. Med tanke på befolkningsfördelningen var det ändå BREXIT-sidan som vann till slut.

 

Hur har Brexit påverkat ekonomin?

Många motståndare talade om att ett utträde skulle leda till en djup ekonomisk kris. Så har dock inte varit fallet. Visserligen tog ekonomin en smäll tiden efter omröstningen, som bland annat ledde till en sänkt pund i förhållande till USD och euro. Däremot växte Storbritanniens ekonomi i sin helhet under samma år som omröstningen hölls. Detta med 1,8 %, slaget bara av Tyskland (1,9 %) bland G7-länderna. Under 2017 har landets ekonomi fortsatt att växa i ungefär samma takt.

 

 

 

 

 

 

Brexit slår hårt mot EU

Brexit slår hårt mot EU

Tidigare har man vetat att ett brittiskt utträde ur unionen skulle ge en negativ påverkan på unionen. Efter att en uppmärksammad studie gjorts kan effekterna dock bli värre än vad man tidigare har befarat. I vinter hålls ett EU-toppmöte kring BREXIT, och frågan är om studien inte har stärkt den brittiska premiärministerns förhandlingsläge.

 

Brexit beräknas påverka EU på många olika sätt. Om utgången sker snabbt och hårt kommer de negativa effekterna att förstärkas. Till exempel kan en hård utgång förstöra upp till fyra gånger fler jobb på kontinenten, än om utträdet sker mjukt och under ordnade former. Det här varnar forskare i Belgien om, som kommit med en studie om utträdet.

Stöd för värdekedjor försvinner

Anledningen till att en hård Brexit skulle slå starkt på den europeiska arbetsmarknaden är handelsreglerna. Både europeiska och brittiska företag förlitar sig på dessa, som kan komma att upphävas vid en hård och snabb Brexit. En försvagad arbetsmarknad får många ringar på vattnet. I sin helhet kan det innebära att europeiska BNP-siffror får sig en rejäl törn om utträdet sker innan handelsavtal är framförhandlade.

 

Plan B finns

Om förhandlingarna går som planerat finns en Plan B från EU:s sida. Nyligen gavs britterna en tidsfrist på två veckor att lämna besked på en rad avgörande punkter. Michael Barnier, som är chefsförhandlare, har i flera medier understrukit att det inte är något förstahandsalternativ att en plan B ska behöva användas (givetvis). Däremot har han påpekat att det är fullt möjligt att så sker, och att alla bör planera för det. Det här innefattar inte bara unionens medlemsstater, utan också dess företag.

 

Skulle en överenskommelse kring handeln inte nås, kommer WTO:s regler åter att gälla. I teorin ger det EU och Storbritannien ungefär samma avtal som EU har med Kina. Storbritannien har i sin tur begärt uppskov för att fastslå kostnaderna för utträdet.

 

Brexit – Vet mer om omröstningen

 

  • Omröstningen hölls sommaren 2016.
  • I England vann rösterna med 53,4 % mot 46,6%. I Wales vann rösterna med 52,5 % mot 47,5 %. Både Skottland och Nordirland röstade för att utträdet inte skulle ske, Skottland med relativt stor marginal (62 % mot 38 %)

Intrum köper upp företag med gedigen skuldportfölj

Intrum köper upp företag med gedigen skuldportfölj

CAF, ett italienskt företag med gedigen skuldportfölj, har köpts upp av Intrum. Priset? Ungefär 200 miljoner euro, kontant, på skuldfri basis. Syftet med köpet är att ge företaget en mer balanserad affärsmodell på den italienska marknaden.

 

Det är i ett pressmeddelande som händelsen annonseras. Det framgår bland annat att CAF är det tredje största företaget i Italien när det kommer till osäkra fordringar och kredithanteringstjänster för dem. De som ligger bakom försäljningen av CAF är Lone Star Funds, ett riskkapitalbolag.

Blir en av marknadsledarna i Italien

Med förvärvet växer Intrums verksamhet avsevärt. Det gör dem till exempel till en av marknadsledarna på den italienska marknaden. Marknaden anses vara viktig och bedöms ha stor potential för tillväxt under kommande år. CAF har sedan tidigare själva en mycket god tillväxt, en tillväxt som har kunnat nås genom långvariga kundrelationer samt en bred erfarenhet på området, enligt Intrums vd Mikael Ericson.

 

Vidare berättar Intrum att CAF är ett, av få, kredithanteringsbolag i landet med en rating som möjliggör arbete med inkasseringstjänster för särskilt exponerade banker med en struktur som är värdepapperiserad, i förfallna fodringar.

Sysselsätter 200 personer

CAF är, som tidigare nämnt, ett av de största företagen i sitt slag på den italienska marknaden. Personalstyrkan uppgår idag till ungefär 200, utspritt på tre olika platser i landet. Om avkastning på investeringar i portföljer inte är medräknat, beräknas företaget ha en omsättning på nästan 300 miljoner kronor, med ett rörelseresultat (plus av- och nedskrivningar) på över 100 miljoner kronor under 2018.

 

Så vad består egentligen skuldportföljen av? I pressmeddelandet framgår det att den är diversifierad, med fordringar mot såväl konsumenter som små och medelstora företag. Både säkerställda och icke säkerställda skulder finns med.

 

Vet mer om Intrum och CAF

Intrum beskriver sig själva som ett expertföretag inom kundhantering och inkasso. Tjänsterna, som bara i Finland anlitas av ungefär 20 000 företag, ska bidra till att minimera kreditförluster och snabba på penningomsättningen. I Finland var företaget det första att beviljas ett så kallat ISO-kvalitetscertifikat. Idag är de fortfarande det enda företag, som sysslar med kredithantering, som har beviljats detta.