Bolånedirektivet påverkar både banker och låneförmedlare

Den första januari började det så kallade Bolånedirektivet att gälla i Sverige. Ett direktiv som inte bara påverkar banker och kreditbolag utan även låneförmedlare och rådgivare.

Efter en utredning från EU fastslogs det för ett par år sedan att bolånemarknaden inte var tillräcklig tydlig för konsumenterna. Det var helt enkelt för svårt att jämföra och tolka olika lånevillkor. Detta mynnade ut i den ändring som började gälla första januari i år och som vardagligt brukar kallas för Bolånedirektivet.

Kortfattat menade utredarna att konsumenterna varit ”i underläge” mot långivarna vilket inte gynnat marknaden och konsumenternas möjlighet att med egna beslut avgöra vilket lån som är bäst. För att stärka konsumentens roll har en rad åtgärder införts.

Bland annat handlar det om att konsumenten alltid ska ha 7 dagars ångerrätt på lånet samt att det ska vara betydligt tydligare vad som ligger bakom uträkning av den individuella räntan. Det senaste har bankerna fått mycket kritik för då individuella räntor sätts utan att banken förklarat vad som legat bakom räntesatsen.

Bankerna får inte heller kräva att exempelvis pensionen måste flyttas till banken för att de ska bevilja lånet. Däremot har de fortfarande rätten att ge rabatt om kunden har flera tjänster hos banken.

Påverkar även rådgivare och låneförmedlare

Utöver banker och kreditbolag påverkas även rådgivare och låneförmedlare. Sker rådgivning finns nu hårdare krav på hur dokumentering ska ske och samtidigt får inte rådgivare ta provision på lånen eftersom detta kan skapa en jävsituation.

För låneförmedlare innebär reglering att de inte få skriva att de erbjuder ”oberoende låneförmedling”. Om ett företag säger att de är oberoende får de inte ta emot provision från de samarbetande parterna – vilket låneförmedlare bygger sin verksamhet på. Sett till förändring i verksamheten sker däremot minst påverkan på just låneförmedlarna då de enbart behöver ändra ordvalet. En av de större aktörerna, Consector, skriver exempelvis att de ”Jämför låneerbjudanden kostnadsfritt” och har därmed inte just ordet oberoende med i marknadsföringen.

Om Bolånedirektivet får önskad effekt med större tydlighet och enklare jämförelse för konsumenten återstår att se. Än så länge har det gått för kort tid för att konkreta skillnader ska kunna vara tydliga.