Mötet mellan EU och AU

Mötet mellan EU och AU

En rad olika frågor stod på agendan när den europeiska unionen hade möte med den afrikanska unionen. Mötet, som främst var tänkt att handla om ungdomar och utveckling, kom dock till stor del att handla om Libyen och slavhandeln som sker där.

 

Mötet inleddes med att bland annat statsminister Stefan Löfvén samtalade ledigt med europeiska och afrikanska ungdomar. Mötet skulle bland annat behandla hur nya jobb skulle kunna skapas för den unga afrikanska befolkningen, som växer mycket snabbt. Nyligen har dock slavhandeln i Libyen uppmärksammats, en fråga som tog upp den större delen av mötet.

Krafttag mot slavhandeln utlovades

I samband med mötet utlovade den franska presidenten Emmanuel Macron krafttag mot slavhandeln. I landet finns migranter i fångläger, som enligt Macron skulle evakueras genast. Flera människoorganisationer hade sedan tidigare slagit larm om förhållande som rådde för migranter i Libyen. Nyligen visade amerikanska CNN hade visat ett inslag där migranter såldes på auktion. Det var med bakgrund av bland annat detta som åtgärderna mot slavhandeln beslutades.

Prioriteringar

Efter toppmötet gav man ett gemensamt uttalande med fyra prioriteringar. Bland annat talade man om att investera mer i människor genom kunskap, vetenskap, teknologi och utbildning. Man talade också om kommande investeringar för en ”strukturell och hållbar” afrikansk transformation. Vidare talade man om att stärka fred och säkerhet samt hanterandet av rörligheten och migrationen mellan kontinenterna.

 

Vet mer om mötet

Mötet som hölls var det femte mellan AU och EU. Platsen var staden Abidjan i Elfenbenskusten. Det här var tredje gången som mötet hölls i Afrika, men första gången söder om Sahara. Toppmötena är förlagda att ske växelvis på den afrikanska och den europeiska kontinenten, var tredje år.

 

Syftet är att skapa en plattform där europeiska och afrikanska länder kan mötas för samtal. Det övergripande syftet är att stärka de politiska och rent ekonomiska relationerna de båda unionerna emellan. Mer precist kan det handla om säkerhet, mänskliga rättigheter, migration, investeringar, handel och kompetensutveckling. Vad som står på agendan för respektive möte skiljer sig naturligtvis åt. I år var det tänkt att främst handla om ungdomar och utveckling, en fråga som alltså hamnade lite i skymundan på grund av slavhandeln i Libyen.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *