Vad har EU för roll i den globala skatteflykten?

Vad har EU för roll i den globala skatteflykten?

Det finns en hel del som pekar på att de olika medlemsstaternas politik gör det möjligt för skattesmitare att fly undan sina betalningar. Det är inte bara det att det finns vissa brister regelverken, utan snarare att olika länders politik faktiskt är en del av problemet. Hur man exakt ska lösa detta råder det givetvis en del olika uppfattningar om, men Sverige kan åtminstone göra en hel del för att påverka detta, om den politiska viljan finns.

 

I flera fall har det visat sig vara bristen på insyn som har gjort det möjligt för vissa storföretag att komma undan skatt. Med det sagt behöver nödvändigtvis inget olagligt ha skett. Skatteplanering är ofta helt i enlighet med lagarna, något som vissa vill se en ändring på.

Konsekvenser av lagändringar

Även om många vill se aggressiv skatteplanering göras kriminellt, finns det många på andra sidan som hävdar att lagen är bra som den är. För dessa förespråkare kan det till exempel handla om att länder i EU – i synnerhet Sverige – redan har en hög skatt. Utan möjligheter till skatteplanering kan det finnas en risk för att fler storföretag flyr landet, med då helt uteblivna inkomster till svenska staten som följd.

 

Många av förespråkarna för lagändringarna påpekar dock att andra insatser kan göras för att hålla kvar företagen i landet, samtidigt som de betalar skatt i landet de är verksamma. Båda lägren bör egentligen ha samma mål – att Sverige ska vara ett land för företag att trivas i och där Sverige kan dra nytta av detta genom skatteinkomster. Därtill bör inte mindre och mellanstora företag vara de som bär bördan av den skatteplanering som en del storföretag har ägnat sig åt. Mindre aktörer har sällan samma möjligheter att göra detta som större företag har.

Gränsen idag är hårfin

Det många kan skriva under på idag ­– oavsett uppfattning om lösningar – är att gränsen mellan vad som är lagligt och olagligt inte alltid är särskilt tydlig. Något som Sverige har gjort, som försvårat möjligheterna till skatteplanering, är införandet av offentliga register. Registret listar de ”egentliga” ägarna av företagen, som brukar kallas för förmånstagare. Vilka åtgärder som sätts in i framtiden återstår att se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *